Конкурс за идејно решење логотипа пројекта ToxIN

Департман за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Лабораторија за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију (ENDOS) позивајустуденте свих студијских програма на основним и мастер студијама на Департману за биологију и екологију на конкурс за идејно решење знака (логотипа) пројекта ToxIN.

Конкурс је отворен од 14.02.2024. до 15.03.2024. године у поноћ.

Знак (логотип) треба да оствари препознатљивост и оригиналност визуелног идентитета пројекта ToxIN.

Основне информације о пројекту ToxIN

Пројекат ToxIN – Integration of Biological Responses and PBTK Modeling in Chemical Toxicity Assessment: А Case Study of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије развија нову методологију за процену штетног утицаја перфлуорооктанске киселине (PFOA) из радног и животног окружења на људе. Усмерен на превазилажење недостатака традиционалних студија на животињама и епидемиолошких података, ToxIN користи биолошке одговоре добијене на хуманим ћелијским линијама (in vitro) и мишевима (in vivo) уз примену компјутерског моделовања (in silico) заснованог на физиологији човека (тзв. physiologically based toxicokinetic modeling, PBTK). Ова иновативна методологија тестираће се на PFOA, хемикалији са којом људи свакодневно долазе у контакт.

Очекивани исход пројекта ToxIN је нова методологија и нови резултат процене токсичности који ће одредити осетљивост различитих ткива код људи на изложеност PFOA као што су јетра, јајници и крвни судови и допринети процени штетних ефеката PFOA код различитих група у оквиру људске популације. Из пројекта ће произаћи нови бројчани показатељи штетности PFOA у различитим популацијама људи. Овај иновативни приступ ће омогућити бољу заштиту здраве одрасле популације, као и различитих осетљивих група, попут људи оболелих од хроничних болести, гојазних и других. ToxIN ће остварити значајан утицај кроз иновативно решење које се у будућности може применити за скрининг широког спектра хемикалија из радног и животног окружења за које постоје ограничене информације о токсичности и штетном утицају на здравље људи. ToxIN ће пружити нове научне доказе који би се могли користити за побољшање регулативе у вези са безбедним нивоима хемикалија, што би, дугорочно гледано, смањило изложеност људи и учесталост обољења повезаних са излагањем хемикалијама, чиме би се смањили трошкови лечења, а што би на крају имало позитиван утицај на економију и друштво у целини.

Више информација о пројекту ToxIN можете наћи на сајту Лабораторије за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију (ENDOS) чији су чланови укључени у реализацију овог пројекта: https://endos.pmf.uns.ac.rs/toxin/ као и на Facebook страници пројекта https://www.facebook.com/profile.php?id=61556651573289

Идејнo решењe мора бити оригинално дело аутора и треба га послати у jpeg, pdf или png формату у високој резолуцији (600 dpi), а примљене радове ће оцењивати посебна комисија. Аутора достављеног идејног решења које буде изабрано као најбоље Департман за биологију и екологију ће наградити лаптоп компјутером. Износ награде укључује откуп ауторских права.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Департмана за биологију и екологију и званичној Facebook страници пројекта у најкраћем могућем року.

Радове слати на мејл адресу: nebojsa.andric@dbe.uns.ac.rs У наслову мејла нагласити да је пријава на конкурс, а у мејлу навести име и презиме и број телефона аутора идејног решења логотипа.